Подписаться на рассылку

До уваги.

Шановний акціонере!
Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАКОНДИТЕР» (далі – Товариство), які відбулися "25" квітня 2012 р. о 10.00 год. за адресою: Одеська область, м. Одеса, 3-ій Водопровідний провулок, буд. 9, кабінет № 10 (третій поверх адміністративної будівлі, актова зала).
Результати голосування з питання порядку денного №1:
Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Затвердити умови додаткової угоди від 05.03.2012 р. до договору № R-231 з ТОВ «Регіональний реєстротримач» – Реєстратором Товариства, на підставі якої передати Реєстратору повноваження лічильної комісії при проведенні Загальних зборів Товариства 25 квітня 2012 р. у складі працівників Реєстратора, згідно Наказу по Реєстратору, та припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови додаткової угоди від 05.03.2012 р. до договору № R-231 з ТОВ «Регіональний реєстротримач» – Реєстратором Товариства, на підставі якої передати Реєстратору повноваження лічильної комісії при проведенні Загальних зборів Товариства 25 квітня 2012 р. у складі працівників Реєстратора, згідно Наказу по Реєстратору, та припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.
Результати голосуванн з питання порядку денного №2
Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Лишневську Людмилу Іллівну.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Лишневську Людмилу Іллівну.
Результати голосування з питання порядку денного №3
Питання, поставлене на голосування: Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування; з 2-го та 3-го питання – по бюлетеню №2, з 4-го по 8-ме питання – по бюлетеню №3; з 9-го по 11-те питання – по бюлетеню №4; голосування за одним бюлетенєм здійснюється не більше 10 хв.; підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборахРішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування; з 2-го та 3-го питання – по бюлетеню №2, з 4-го по 8-ме питання – по бюлетеню №3; з 9-го по 11-те питання – по бюлетеню №4; голосування за одним бюлетенєм здійснюється не більше 10 хв.; підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.
Результати голосування з питання порядку денного №4
Питання, поставлене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік, визначити роботу Правління у 2011 році задовільною.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0
голосів,
0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік, визначити роботу Правління у 2011 році задовільною.
Результати голосування з питання порядку денного №5
Питання, поставлене на голосування: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства.

Результати голосування з питання порядку денного №6
Питання, поставлене на голосування: Звіт Спостережної (Наглядової) Ради Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) Ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної (Наглядової) Ради Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році, визначити роботу Спостережної (Наглядової) Ради у 2011 році задовільною.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Спостережної (Наглядової) Ради Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році, визначити роботу Спостережної (Наглядової) Ради у 2011 році задовільною.
Результати голосування з питання порядку денного №7
Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства та річних підсумків діяльності за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річні підсумки діяльності за 2011 рік, затвердити порядок розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік – за рахунок майбутніх періодів.
Підсумки голосування


"за"
29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства та річні підсумки діяльності за 2011 рік, затвердити порядок розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік – за рахунок майбутніх періодів.
Результати голосування з питання порядку денного №8
Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження голові правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 28467500 (двадцять вісім мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч пятсот) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства за умови ухвалення Наглядовою радою.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити і надати повноваження голові правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 28467500 (двадцять вісім мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч пятсот) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства за умови ухвалення Наглядовою радою..
Результати голосування з питання порядку денного №9
Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу товариства.
Проект рішення: Затвердити запропоноване рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нове найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАКОНДИТЕР»
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоноване рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нове найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАКОНДИТЕР»
Результати голосування з питання порядку денного №10
Питання, поставлене на голосування: Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
Проект рішення: Затвердити запропоноване рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту та виконати всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоноване рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту та виконати всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Результати голосування з питання порядку денного №11
Питання, поставлене на голосування: Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення: Затвердити запропоновані положення Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про ревізійну комісію".
Підсумки голосування

"за"29285271голосів,100,00%від присутніх на зборах
"проти"0голосів,0%від присутніх на зборах
"утримався"0голосів,0%від присутніх на зборах


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані положення Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про ревізійну комісію".
Голова Правління Товариства.

Дата розміщення: 06.03.2013

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "Одесаконитер"

Дата розміщення 08.05.2013

Результати голосування акціонерів  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАКОНДИТЕР"

Шановний акціонере!
Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на Загальних зборах ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАКОНДИТЕР» (далі – Товариство), які відбулися "23" квітня 2013 р. о 10.00 год. за адресою: Одеська область, м. Одеса, 3-ій Водопровідний провулок, буд. 9, (третій поверх адміністративної будівлі, актова зала, кабінет № 10.

Created By Awwsoft © 2009
"65007, Украина, г.Одесса, 3-й Водопроводный
пер., 9, ЗАО "Одесcакондитер""